1st Class Lekhan

इयत्ता १ ली

मराठी अक्ष्ररलेखन नविन अभ्यासक्रमानुसार ॲनिमेशनयुक्त अक्षरलेखन

*देवनागरी मराठी अक्ष्ररलेखन* *नविन अभ्यासक्रमानुसार ॲनिमेशनयुक्त अक्षरलेखन* १ ली व २री इयत्तेसाठी मराठी अक्षरलेखन खालील व्हिडीओ पाहून करा. लॉकडाऊनमुळे १ ली २ री च्या मुलांचा लिहीण्याचा सराव जास्त् झाला नाही. स्ट्रोकनुसार अक्षर लेखन स्टेप बाय स्टेप करा व घरी बसून अक्षर लेखनाचा सराव करा आणि पाठयपुस्तकानुसार व गटानुसार अक्षरलेखन मराठी अवयव व त्यांचे लेखन

इयत्ता १ ली इयत्तेतील मुलांना शिकवणे खुपच अवघड झाले आहे. त्यामुळे आपण खालील व्हिडीओ पाहून मुलांना सराव करुन शिकवू शकता.यामध्ये अक्षरांचा सराव करुन घेणे फार महत्वाचे आहे.

पायरी नुसार लेखनमाला

अक्षरांचे अवयव १

याम ध्ये प्रथम मुलांना अक्षरांच्या अवयवांचा सराव देणे गरजेचे आहे. यामध्ये UC/|O=असे अनेक अवयव आहेत. 

अक्षरांचे अवयव २

याम ध्ये प्रथम मुलांना अक्षरांच्या अवयवांचा सराव देणे गरजेचे आहे. यामध्ये UC/|O=असे अनेक अवयव आहेत. 

कमआल भाग १

याम ध्ये प्रथम मुलांना अक्षरांच्या कमआल हे अक्षरे आहेत यांचा सराव पायऱ्यानुसार घ्यावा.

इघरईव भाग 2

याम ध्ये प्रथम मुलांना अक्षरांच्या इघरईव हे अक्षरे आहेत यांचा सराव पायऱ्यानुसार घ्यावा.

उनसपऊत भाग 3

याम ध्ये प्रथम मुलांना अक्षरांच्या उनसपऊत हे अक्षरे आहेत यांचा सराव पायऱ्यानुसार घ्यावा.

एचळहझ भाग 4

याम ध्ये प्रथम मुलांना अक्षरांच्या  एचळहझ हे अक्षरे आहेत यांचा सराव पायऱ्यानुसार घ्यावा.

दडवबगऐ भाग 5

याम ध्ये प्रथम मुलांना अक्षरांच्या दडवबगऐ  हे अक्षरे आहेत यांचा सराव पायऱ्यानुसार घ्यावा.

धयफओजश भाग 6

याम ध्ये प्रथम मुलांना अक्षरांच्या धयफओजश हे अक्षरे आहेत यांचा सराव पायऱ्यानुसार घ्यावा.

णखथऔभ भाग 7

याम ध्ये प्रथम मुलांना अक्षरांच्या णखथऔभ हे अक्षरे आहेत यांचा सराव पायऱ्यानुसार घ्यावा.

टढठछष भाग 8

याम ध्ये प्रथम मुलांना अक्षरांच्या टढठछष हे अक्षरे आहेत यांचा सराव पायऱ्यानुसार घ्यावा.

क्षज्ञअंऑओ भाग 9

याम ध्ये प्रथम मुलांना अक्षरांच्या क्षज्ञअंऑओ हे अक्षरे आहेत यांचा सराव पायऱ्यानुसार घ्यावा.

मराठी लेखन
वाचन जसा महत्वाचा भाग आहे त्याचनुसार लेखन ही महत्वाचे आहे. वरील जे व्हिडीओ आपणाला उपलब्ध करुन दिले आहेत जे काळजी पुर्वक पाहा आणि त्यानुसार सराव करा. काही अडचण आली तर WHATSAPP चिन्हला हात लावून संपर्क करा.
Scroll to Top