3rd Class EVS L3 Test

4 दिशा व नकाशा

दिशा व नकाशा

या पाठातील टेस्ट १ ही सोडवण्यापूर्वी सर्व मुलांना हा पाठ वाचन करणे व  मगच सराव चाचणी सोडवायची आहे.
 

दिशा व नकाशा या पाठात आपणदैनंदिन जीवन जगत असताना आपणास दिशा व नकाशा यांचे ज्ञान असणे फार महत्वाचे आहे. आपण नेहमीच नाकाशाचा वापर करत असतो.
यामध्ये आपण अनेक अनेक गोष्ट सहज करत असतो. आज आपण मोबाईलचा नकाशा वापरॅन कोणतेही ठिकाण पाहू शकतो.

4 दिशा व नकाशा

Click On Start Quiz 

4. दिशा व नकाशा

 चाचणी 

3 री- परिसर अभ्यास

Online Test

दिशा व नकाशा


1 thought on “3rd Class EVS L3 Test”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top