3rd Class EVS L3 Test

5 आपल्या गावाची ओळख

 

मुलानो आज आपण गावाची ओळख या पाठातील प्रश्न पाहणार आहोत.आपल्या गावातील ओळख ही गावातील विविध सांस्कृतिक,ऐतिहासिक अशा सर्वच बाबीमुळे गावाची ओळख होत असते.त्याप्रमाणे आपली ओळख ही केवळ नावानेच नाही तर कामाने आणि अनेक ऐतिहासिक,भव्य दिव्य गोष्टीमुळे होत असते.

आपल्या गावाची ओळख

Click On Start Quiz 

४ काळाची गरज

3 री- परिसर अभ्यास

काळाची गरजLeave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top