3rd math Quiz4

संख्येचे विस्तारित रुप
बाळानों आज आपण संख्यांचा विस्तारित पण पाहणार आहोत अगोदर वही किंवा पाटी घ्या आणि त्या नुसार एकएक प्रश्न हळूवार वाचा आणि प्रश्नांचे उत्तर काढा तर तुम्हाला जर अडचण आली तर तुम्ही संपर्क करु शकता

३री- संख्येचे विस्तारित रुप – इयत्ता तिसरी

३री- संख्येचे विस्तारित रुप - इयत्ता तिसरी

Online Test 2

चला स्मार्ट बनुया

३री - गणित

Back-मागील Quiz

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top