3ri-Apali panyachi garaj

तिसरी- परिसर अभ्यास
पाठ- आपली पाण्याची गरज

Online Test

मुलांनो आपणास सर्वात आवश्यक घटक म्हणजे पाणी आणि पाणी हे जपून वापरणे ही आपली मूलभूत कर्तव्यच आहे असे मनावे लागेल. कारण पाणी म्हणजे जीवन आहे.पाणी हे आपल्या प्रत्येकाच्या घरी असते आणि त्या विषय आज आपण आपली पाण्याची गरज माहिती पाहणार आहेात.
आज पाण्याची गरज पाहाता अनेक ठिकाणी वारंवार दुष्काळ पडतो त्यामुळे आपले अतोनात नुकसान होते. इयत्ता तिसरीमधील आपली पाण्याची गरज हा पाठाचे प्रश्नोंत्तरे आज आपण पाहणार आहोत.

 तिसरी- परिसर अभ्यास
पाठ- आपली प्राण्याची गरज

३ आपली पाण्याची गरज

 चाचणी 

3 री- परिसर अभ्यास

Online Test

 आपली पाण्याची गरज


BACK प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी Start Quiz वर क्लिक करा

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top