4th Class EVS L2 Test2

2 सजीवांचे परस्परांशी नाते.

या पाठातील टेस्ट एक ही सोडवण्यापूर्वी सर्व मुलांनी हा पाठ वाचन करावा त्याचबरोबर प्राणी व त्यांचे नाते यांचे निरीक्षण करावे व त्यामधील विविध प्राण्यांचे निरीक्षण करावे मगच सराव चाचणी सोडवायची आहे.

पाठ २.2 सजीवांचे परस्परांशी नाते.

४ थी परिसर अभ्यास

4th class EVS L2 T1

चौथी परिसर अभ्यास

2 सजीवांचे परस्परांशी नाते


 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top