4th Class Test 4 EVS Lesson 4

4 पाण्याची साठवण व पिण्याचे पाणी

पाण्याची साठवण व पिण्याचे पाणी यां पाठातील सर्व चित्र व पाठाखालील प्रश्न पाहा तसेच दोन्ही पाठांचे वाचन करा.

४ पाण्याची साठवण व पिण्याचे पाणी

 चाचणी 

४ थी- परिसर अभ्यास

Online Test


चाचणी कशी वाटली ते कॉमेंट मध्ये लिहा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top