4th या भारतात……

४ थी -या भारतात......

संत तुकडोजी महाराज यांनी आपणास कवितेत फार मोलाची उपदेश केला आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणजे समाजजागृती चे एक खरे राष्ट्रभकत समाजसेवक आणि धर्मनिरपेक्षताचा पुरस्कार करणार थोर संत होते. त्यानी आपणास या कवितेत मोलाची उपदेश केला आहे सर्वांना आपल्या आई-बाबाची मदत घ्या.

4th Class Online Test

 

 

4th Class Online Test या भारतात……

 

5th Class History

4th class Marathi

४ थी-४ या भारतात……

४ थी-४ या भारतात……

Online Test 

चला स्मार्ट बनुया

BACK प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी Start Quiz वर क्लिक करा

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top