4th-Math Test2

४ थी गणित- विस्तारित संख्या

संख्येचे विस्तारित रूप

  ५,३२४ ही संख्या बेरजेच्या रूपात किंवा विस्तारित रूपात मांडता येईल का?

होय तर ते कसे पाहा- ५०००+३००+२०+४ असे उत्त्र असेल.   आपण तीन अंकी संख्येचे विस्तारित रूप लिहायला शिकलो आहोत. त्याप्रमाणेच खालील उदाहरण सोडवा.

 

4th Class Math

स्मार्ट बनुया चाचणी सोडवूया

 

4th class Math Lesson no3

४ थी गणित- विस्तारित संख्या

४ थी गणित- विस्तारित संख्या

Online Test 

  गणित

BACK प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी Start Quiz वर क्लिक करा

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top