5th आपले घर व पर्यावरण

पाचवी- आपले घर व पर्यावरण या पाठाची आज आपण माहिती घेणार आहेात मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे वाचन करा आणि प्रश्नोंत्तरांचा सराव करा तुम्ही जेवढे वाचन कराल तेवढे तुम्हाला प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल.

वाचन करा करा आणि प्रश्नांची माहिती दया

५th आपले घर व पर्यावरण -इतिहास व नागरिकशास्त्र

आपले घर व पर्यावरण 

-इतिहास व नागरिकशास्त्र

5th  

Online Quiz

चला स्मार्ट बनुया

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top