सहावी- History ६.जनपदे व महाजनपदे

सहावी प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह एकुण ४ quiz टेस्ट आहेत ज्यात एकुण ४१ प्रश्न च उत्त्तरे आहेत. मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे वाचन करा आणि प्रश्नोंत्तरांचा सराव करा तुम्ही जेवढे वाचन कराल तेवढे तुम्हाला प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल.
पाठ- प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह

जनपदे
साधारणपणे इ.स.पू. १००० ते इ.स.पू. ६०० हा कालखंड म्हणजे वैदि कोत्तर कालखंड मानला जातो. या काळात जनपदे अस्तित्वात आली.ही जनपदे म्हणजे छोटी छोटी राज्ये होती. भारतीय उपखंडाच्या वायव्येला असलेल्या आजच्या अफगाणिस्तानपासून पूर्वेला बि हार, बंगाल, ओडि शापर्यंतच्या प्रदेशात आणि दक्षि णेला महाराष्ट्रापर्यंत ही जनपदे पसरलेली…..

6th महानजपदे -इतिहास व नागरिकशास्त्र

सातवी-इतिहास व नागरिकशास्त्र

6th महानजपदे  

Online Quiz

चला स्मार्ट बनुया

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top