6THCLASS

तुम्हाला हवा असलेला पाठ निवडा आणि प्रश्न सोडवा सराव करा.तसेच खालील बाजूस start Quiz बटन वर क्किल करा. टेस्ट सुरु होईल

मुलानो तुम्ही पुस्तकातील  पाठाचे वाचन करा आणि प्रश्नोंत्तरांचा सराव करा तुम्ही जेवढे वाचन कराल तेवढे तुम्हाला प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल.

error: Content is protected !!
Scroll to Top