7th class

सातवी भूगोल- Geography

आपणास पाठाची टेस्टQuizzes सोडवायची आहे त्या पाठावर क्लिकरा आणि ओपन झाल्यवर खालील बाजूस जावून Start Quiz या बटनवर क्लिक करुन आपण ही Quiz सोडवू शकता.

सातवी-इतिहास व नागरिकशास्त्र History and Social Science

आपणास जो पाठ सोडवायचा आहे त्या पाठाच्या नावावर क्लिक करा. आणि Start Quiz या बटनवर क्लिक करा प्रश्न आपोआप दिसतील आणि पुढचा प्रश्न येण्यासाठी फक्त प्रश्नाचे उत्तर निवडा.. पुढचा प्रश्न आपोआप स्किनवर दिसेल

२ शिवपूर्वकालीन भारत

३ धार्मिक समन्वय

४ शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र

५स्वराज्यस्थापना

६मुघलांशी संघर्ष

७स्वराज्याचा कारभार

८आदर्श राज्यकर्ता

९मराठयांचा स्वातंत्रसंग्राम

१०मराठयाच्या सत्तेचा विस्तार

११राष्ट्ररक्षक मराठे

१२साम्राज्याची वाटचाल

१३महाराष्ट्रातील समाजजीवन

error: Content is protected !!
Scroll to Top