3 री – आम्ही असेही बोलतो

तिसरी
मुलानो आपली शाळा म्हणजे सर्वांचीच—म्हणून आपल्या शाळेत विविध भाषा बोलणारे मुले रोज आपणास भेटतात बोलतात. शाळेत येत असतात तयांचे बोलणे वेगळे असते त्यांची भाषा वेगळी असते त्यांचे राहणीमान वेगळे असतो तरी पण आपण एकत्र राहतो आणि बंधुभाव जपत असतो.

आम्ही असेही बोलतो

३री- आम्ही असेही बोलतो तिसरी

३री- आम्ही असेही बोलतो तिसरी

Online Quiz

चला स्मार्ट बनुया

३रीभाषा

Back-मागील Quiz

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top