ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले -बालिका दिनानिमित्त प्रश्नमंजूषा

 ३ जानेवारी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले बालिका दिन

प्रश्नपत्रिका ओपन होईपर्यंत थांबा.

प्रमाणपत्र हे आपल्या मेलवर आजच मिळेल. ज्यांना अर्जंट असेल त्यांनी ९३०९७९७९५९ नंबरवर Whatsapp वर नांव टाकावे ३० मिनिटाच्या आत प्रमाणपत्र मिळेल.Dont Call

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top