3rd Class EVS Marathi

सुपर संडे ‍-तिसरी- प्रथम सत्र अभ्यासवर आधारीत टेस्ट

मुलांना घरी बसून परिक्षेचा सराव करता यावा यासाठी आपल्या सेवेत…२८ Nov Loading… All Class other subject Click here 3rd Class other subject Click here

Maha-Tet-EVS Quiz- सराव परीक्षा- परिसर अभ्यास गुण ३० प्रश्न – ३०

कृपया पेपर ओपन होईपर्यत थांबा सुचना व प्रतिक्रिया कळवा. टिईटी सराव परीक्षेसाठी परिसर अभ्यास गुण ३० प्रश्न – ३० Loading… Tet Quizzes Click here

३ री-१३.आपला आहार- quiz 2

Daily Quizzes For All Students look at down “Start Quiz” button टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. ३ री-१३.आपला आहार Competitive Exam टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. ३ री-१३.आपला आहार no 2 New Next Quizzes

३ री-१३.आपला आहार- quiz 1

Daily Quizzes For All Students look at down “Start Quiz” button टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. Daily 10 Quiz For Competitive Exam टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. ३ री-१३.आपला आहार New Next Quizzes

NAS_Quizzes 3rd class

NAS- National Achievement survey Based Quizzes for 3rd class,4th class Marathi Students NAS वर आधारित यावेळीची प्रश्नपत्रिका देण्यात येत आहे तुमची सुपर संडे परीक्षा 3 3rd ,4th class   परीक्षा सराव चाचणी असून आपणास सुंदर असे प्रमाणपत्र तुमच्या मेल आयडीवर पाठवले आहे. बुधवारी निकाल नावासह टॉप 1० मुलांची नांवे जाहीर केले जातील. Loading… 1st सुपर संंडेनिकाल …

NAS_Quizzes 3rd class Read More »

NAS_Super Sunday Quizzes 5th Class-सुपर संडे परीक्षा 3

NAS- National Achievement survey Based Quizzes for 5th class Marathi Students NAS वर आधारित यावेळीची प्रश्नपत्रिका देण्यात येत आहे तुमची सुपर संडे परीक्षा 3 5th class  परीक्षा सराव चाचणी असून आपणास सुंदर असे प्रमाणपत्र तुमच्या मेल आयडीवर पाठवले आहे. बुधवारी निकाल नावासह टॉप 1० मुलांची नांवे जाहीर केले जातील. Loading… 1st सुपर संंडेनिकाल 1st सुपर …

NAS_Super Sunday Quizzes 5th Class-सुपर संडे परीक्षा 3 Read More »

३ री – अन्नाची गरज

Daily Quizzes For All Students look at down “Start Quiz” button टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा.   टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा.   ३ री – अन्नाची गरज New Next Quiz

3आपली हवेची गरज

खालील बाजूस start Quiz बटन वर क्किल करा.टेस्ट सुरु होईल तिसरी – आम्ही कविता करतो.विचार करा आणि योग्य शब्द भरा.एक होतं गांवगावात होती—–माणसंमाकडंफुलंडुलं Next

NAS_Super Sunday Quizzes 100 Marks- सुपर संडे परीक्षा २

National Achievement survey Based Quizzes for 3rd Marathi Students NAS वर आधारित यावेळीची प्रश्नपत्रिका देण्यात येत आहे तुमची सुपर संडे परीक्षा २ परीक्षा सराव चाचणी असून आपणास सुंदर असे प्रमाणपत्र तुमच्या मेल आयडीवर पाठवले आहे. बुधवारी निकाल नावासह टॉप २० (३री १० व ४ थी १०) मुलांची नांवे जाहीर केले जातील. Loading… 1st सुपर संंडेनिकाल …

NAS_Super Sunday Quizzes 100 Marks- सुपर संडे परीक्षा २ Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top