3rd -Marathi

तिसरी – आमचा शब्दकोश

Daily Quizzes For All Students look at down “Start Quiz” button टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. तिसरी इयत्तातील एक मजेदार गोष्टवाचा आणि वरील व्हिडीओ पाहा. टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा.   परिक्षेला हमखास येणारे प्रश्नांची निवड New Next Quiz New back Quiz

3 री आम्ही चित्र वाचतो

Daily Quizzes For All Students look at down “Start Quiz” button टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. तिसरी इयत्तातील एक मजेदार गोष्टवाचा आणि वरील व्हिडीओ पाहा. टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा.     परिक्षेला हमखास येणारे प्रश्नांची निवड New Next Quiz New back Quiz

sheras savva sher 3rd class lesson quiz

Daily Quizzes For All Students look at down “Start Quiz” button टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. तिसरी इयत्तातील एक मजेदार गोष्टवाचा आणि वरील व्हिडीओ पाहा. टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा.   https://youtu.be/pabPOJtA_ZM   परिक्षेला हमखास येणारे प्रश्नांची निवड New Next Quiz New back Quiz

सुपर संडे ‍-तिसरी- प्रथम सत्र अभ्यासवर आधारीत टेस्ट

मुलांना घरी बसून परिक्षेचा सराव करता यावा यासाठी आपल्या सेवेत…२८ Nov Loading… All Class other subject Click here 3rd Class other subject Click here

3rd class अमर हुतात्मे झाले !

Daily Quizzes For All Students look at down “Start Quiz” button टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. Completed 100 Quiz Series Amazing … 8.अमर हुतात्मे झाले ! टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा.     परिक्षेला हमखास येणारे प्रश्नांची निवड New Next Quiz

NAS_Quizzes 3rd class

NAS- National Achievement survey Based Quizzes for 3rd class,4th class Marathi Students NAS वर आधारित यावेळीची प्रश्नपत्रिका देण्यात येत आहे तुमची सुपर संडे परीक्षा 3 3rd ,4th class   परीक्षा सराव चाचणी असून आपणास सुंदर असे प्रमाणपत्र तुमच्या मेल आयडीवर पाठवले आहे. बुधवारी निकाल नावासह टॉप 1० मुलांची नांवे जाहीर केले जातील. Loading… 1st सुपर संंडेनिकाल …

NAS_Quizzes 3rd class Read More »

NAS_Super Sunday Quizzes 5th Class-सुपर संडे परीक्षा 3

NAS- National Achievement survey Based Quizzes for 5th class Marathi Students NAS वर आधारित यावेळीची प्रश्नपत्रिका देण्यात येत आहे तुमची सुपर संडे परीक्षा 3 5th class  परीक्षा सराव चाचणी असून आपणास सुंदर असे प्रमाणपत्र तुमच्या मेल आयडीवर पाठवले आहे. बुधवारी निकाल नावासह टॉप 1० मुलांची नांवे जाहीर केले जातील. Loading… 1st सुपर संंडेनिकाल 1st सुपर …

NAS_Super Sunday Quizzes 5th Class-सुपर संडे परीक्षा 3 Read More »

Quizzes

Daily Quizzes For All Students look at down see “Start Quiz” button टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. सर्व स्पर्धापरीक्षेसाठी अत्यंत उपयुक्त प्रश्नमालिका एकवेळ सोडवून पाहाच… हमखास आलेले व संभाव्य प्रश्न प्रश्नमालिका नं 130 Science प्रश्नमालिका नं 129 इतिहास प्रश्नमालिका नं 128 GEO प्रश्नमालिका नं 127 मराठी व्याकरण Daily 10 Quiz For …

Quizzes Read More »

३ री- मुग्धा लिहू लागली

Daily Quizzes For All Students look at down “Start Quiz” button टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. Daily 10 Quiz For Competitive Exam टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा.   ३ री- मुग्धा लिहू लागली New Next Quiz

NAS_Super Sunday Quizzes 100 Marks- सुपर संडे परीक्षा २

National Achievement survey Based Quizzes for 3rd Marathi Students NAS वर आधारित यावेळीची प्रश्नपत्रिका देण्यात येत आहे तुमची सुपर संडे परीक्षा २ परीक्षा सराव चाचणी असून आपणास सुंदर असे प्रमाणपत्र तुमच्या मेल आयडीवर पाठवले आहे. बुधवारी निकाल नावासह टॉप २० (३री १० व ४ थी १०) मुलांची नांवे जाहीर केले जातील. Loading… 1st सुपर संंडेनिकाल …

NAS_Super Sunday Quizzes 100 Marks- सुपर संडे परीक्षा २ Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top