3rd Math

सुपर संडे ‍-तिसरी- प्रथम सत्र अभ्यासवर आधारीत टेस्ट

मुलांना घरी बसून परिक्षेचा सराव करता यावा यासाठी आपल्या सेवेत…२८ Nov Loading… All Class other subject Click here 3rd Class other subject Click here

NAS_Quizzes 3rd class

NAS- National Achievement survey Based Quizzes for 3rd class,4th class Marathi Students NAS वर आधारित यावेळीची प्रश्नपत्रिका देण्यात येत आहे तुमची सुपर संडे परीक्षा 3 3rd ,4th class   परीक्षा सराव चाचणी असून आपणास सुंदर असे प्रमाणपत्र तुमच्या मेल आयडीवर पाठवले आहे. बुधवारी निकाल नावासह टॉप 1० मुलांची नांवे जाहीर केले जातील. Loading… 1st सुपर संंडेनिकाल …

NAS_Quizzes 3rd class Read More »

NAS_Super Sunday Quizzes 5th Class-सुपर संडे परीक्षा 3

NAS- National Achievement survey Based Quizzes for 5th class Marathi Students NAS वर आधारित यावेळीची प्रश्नपत्रिका देण्यात येत आहे तुमची सुपर संडे परीक्षा 3 5th class  परीक्षा सराव चाचणी असून आपणास सुंदर असे प्रमाणपत्र तुमच्या मेल आयडीवर पाठवले आहे. बुधवारी निकाल नावासह टॉप 1० मुलांची नांवे जाहीर केले जातील. Loading… 1st सुपर संंडेनिकाल 1st सुपर …

NAS_Super Sunday Quizzes 5th Class-सुपर संडे परीक्षा 3 Read More »

NAS_Super Sunday Quizzes 100 Marks- सुपर संडे परीक्षा २

National Achievement survey Based Quizzes for 3rd Marathi Students NAS वर आधारित यावेळीची प्रश्नपत्रिका देण्यात येत आहे तुमची सुपर संडे परीक्षा २ परीक्षा सराव चाचणी असून आपणास सुंदर असे प्रमाणपत्र तुमच्या मेल आयडीवर पाठवले आहे. बुधवारी निकाल नावासह टॉप २० (३री १० व ४ थी १०) मुलांची नांवे जाहीर केले जातील. Loading… 1st सुपर संंडेनिकाल …

NAS_Super Sunday Quizzes 100 Marks- सुपर संडे परीक्षा २ Read More »

बेरीज चार अंकी -तिसरी

बाळानों आज आपण बेरीज या घटकाची माहिती घेणार आहोतआज अगोदर वही किंवा पाटी घ्या आणि त्या नुसार एकएक प्रश्न हळूवार वाचा आणि प्रश्नांचे उत्तर काढा. आपणा या पेक्षा जास्त गणिते सोडवणे व त्यानुसार सराव करणे फार महत्चाचे आहे? Bach Quiz

बेरील बिनहातचा -तिसरी

बाळानों आज आपण बेरीज या घटकाची माहिती घेणार आहोतआज अगोदर वही किंवा पाटी घ्या आणि त्या नुसार एकएक प्रश्न हळूवार वाचा आणि प्रश्नांचे उत्तर काढा. आपणा या पेक्षा जास्त गणिते सोडवणे व त्यानुसार सराव करणे फार महत्चाचे आहे? Bach Quiz

3rd math Quiz4

संख्येचे विस्तारित रुपबाळानों आज आपण संख्यांचा विस्तारित पण पाहणार आहोत अगोदर वही किंवा पाटी घ्या आणि त्या नुसार एकएक प्रश्न हळूवार वाचा आणि प्रश्नांचे उत्तर काढा तर तुम्हाला जर अडचण आली तर तुम्ही संपर्क करु शकता Back-मागील Quiz

3rd-Math Test2

संख्यांचा लहान मोठेपणा = < > वापर करणे तिसरी-गणित 3rd Class Math स्मार्ट बनुया चाचणी सोडवूया   3rd class Math Lesson no3 BACK प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी Start Quiz वर क्लिक करा   यापूर्वीच्या टेस्ट सोडविण्यासाठी

3rd-Math Test

मागची पुढची संख्या- तीन अंकी संख्या तिसरी-गणित 3rd Class Math स्मार्ट बनुया चाचणी सोडवूया   3rd class Math Lesson no 2 BACK प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी Start Quiz वर क्लिक करा   यापूर्वीच्या टेस्ट सोडविण्यासाठी

error: Content is protected !!
Scroll to Top