7TH CLASS

7th 4-स्वराज्यस्थापना टेस्ट नं २ Quizzes No 2

प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. सातवी – मुलानो स्वराज्यस्थापना तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्यस्थापना केली.मुलांनो आपण पाठीमागील पाठात जी माहिती घेतली आता आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्‍यस्थापना कशी केली हे पाहणार आहात सातवी

7th 4-स्वराज्यस्थापना टेस्ट नं 1 Quizzes No 1

प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. History All Lesson Quizzes. सातवी – मुलानो स्वराज्यस्थापना तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्यस्थापना केली.मुलांनो आपण पाठीमागील पाठात जी माहिती घेतली आता आपण छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्‍यस्थापना कशी केली हे पाहणार आहात

7th 4-शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र Quizzes No 2

प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. 11 to 20 Quizzes of All Lesson Quizzes. सातवी -धार्मिक समन्वय मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे भाषा आणि धर्म यांची विविधता हे भारतीय समाजाचे एक महत्त्वा चे वैशिष् ट्य आहे. या वैशिष्ट्या ची दखल घेऊन भारतीय संवि धानाने सर्व धर्म समभावाचे तत्त्व स्वी कारले आहे. मध्ययुगीन …

7th 4-शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र Quizzes No 2 Read More »

7th 4-शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र Quizzes No 1

प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. सातवी -धार्मिक समन्वय मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे भाषा आणि धर्म यांची विविधता हे भारतीय समाजाचे एक महत्त्वा चे वैशिष् ट्य आहे. या वैशिष्ट्या ची दखल घेऊन भारतीय संवि धानाने सर्व धर्म समभावाचे तत्त्व स्वी कारले आहे. मध्ययुगीन भारतातील समाजजीवनामध्येही या तत्त्वा च्या आधारे धार्मिक समन्वय …

7th 4-शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र Quizzes No 1 Read More »

7th Class – History Dharmik Samanvay- धार्मिक समन्वय

सातवी -धार्मिक समन्वय मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे भाषा आणि धर्म यांची विविधता हे भारतीय समाजाचे एक महत्त्वा चे वैशिष् ट्य आहे. या वैशिष्ट्या ची दखल घेऊन भारतीय संवि धानाने सर्व धर्म समभावाचे तत्त्व स्वी कारले आहे. मध्ययुगीन भारतातील समाजजीवनामध्येही या तत्त्वा च्या आधारे धार्मिक समन्वय प्रयत्न झाले होते. या प्रयत्नां पैकी भक्ती चळवळ, शीख …

7th Class – History Dharmik Samanvay- धार्मिक समन्वय Read More »

२. शिवपूर्वकालीन भारत Quiz Test No 4

Tet, MPSC सर्व स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त Free Quiz Test for TET, coming Soon YouTube Get Result Quick Free Quiz TET Test  7th Class History  study २. शिवपूर्वकालीन भारत Quiz Test No 4 या पाठात आपण शिवपूर्वकाळातील भारतातीलविविध राजसत्तां चा अभ्यास करणार आहोत. या काळातभारतामध्ये विविध राजसत्ता अस्तित्वात होत्या. महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वा खाली स्व राज्या …

२. शिवपूर्वकालीन भारत Quiz Test No 4 Read More »

२. शिवपूर्वकालीन भारत Quiz Test No 3

Tet, MPSC सर्व स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त Free Quiz Test for TET, coming Soon YouTube Get Result Quick Free Quiz TET Test  7th Class History  study २. शिवपूर्वकालीन भारत Quiz Test No 3 या पाठात आपण शिवपूर्वकाळातील भारतातीलविविध राजसत्तां चा अभ्यास करणार आहोत. या काळातभारतामध्ये विविध राजसत्ता अस्तित्वात होत्या. गदाधरसिंह याच्या नेतृत्वा खालीआहोम संघटित झाले. लाच्छि …

२. शिवपूर्वकालीन भारत Quiz Test No 3 Read More »

२. शिवपूर्वकालीन भारत Quiz Test No 2

Tet, MPSC सर्व स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त Free Quiz Test for TET, coming Soon YouTube Get Result Quick Free Quiz TET Test  7th Class History  study २. शिवपूर्वकालीन भारत Quiz Test No 2 या पाठात आपण शिवपूर्वकाळातील भारतातीलविविध राजसत्तां चा अभ्यास करणार आहोत. या काळातभारतामध्ये विविध राजसत्ता अस्तित्वात होत्या.औरंगजेबाच्या काळात आहोमांचा मुघलांशीदीर्घ काळ संघर्ष झाला. मुघलांनी …

२. शिवपूर्वकालीन भारत Quiz Test No 2 Read More »

२. शिवपूर्वकालीन भारत

Tet, MPSC सर्व स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त Free Quiz Test for TET, coming Soon YouTube Get Result Quick Free Quiz TET Test  7th Class History  study २. शिवपूर्वकालीन भारत Quiz Test No 1 या पाठात आपण शिवपूर्वकाळातील भारतातील विविध राजसत्तां चा अभ्यास करणार आहोत. या काळात भारतामध्ये विविध राजसत्ता अस्तित्वात होत्या. COMING SOON ON YOUTUBE ONLINE …

२. शिवपूर्वकालीन भारत Read More »

7th etihastil sadhane test 2

7 वी इतिहास- १ इतिहासाची साधने Test No 2 7th Class History Online Test For Free  7 वी इतिहास १ इतिहासाची साधने हा पाठ पुर्ण वाचन करायचा आहे आणि मगच ही टेस्ट सोडावायची आहे. चाचणी कशी वाटली ते कॉमेंट मध्ये लिहा यापूर्वीच्या टेस्ट सोडविण्यासाठी

7th etihastil sadhane test 1

7 वी इतिहास- १ इतिहासाची साधने 7th Class History Online Test For Free  7 वी इतिहास १ इतिहासाची साधने हा पाठ पुर्ण वाचन करायचा आहे आणि मगच ही टेस्ट सोडावायची आहे. चाचणी कशी वाटली ते कॉमेंट मध्ये लिहा यापूर्वीच्या टेस्ट सोडविण्यासाठी

7th Class GEOGRAPHY?

Online Test For Free 7th Class lesson 1 TEST NO 1 GEOGRAPHY हा पाठ पुर्ण वाचन करायचा आहे आणि मगच ही टेस्ट सोडावायची आहे. चाचणी कशी वाटली ते कॉमेंट मध्ये लिहा MPSC यापूर्वीच्या टेस्ट सोडविण्यासाठी

error: Content is protected !!
Scroll to Top