Puzzles

Puzzle Birds Names

डोकं चालवा कोडं सोडवा ! कोडं क्रमांक -5, विषय- पक्ष्यांची नांवे इयत्ता – सर्वासाठी उपयुक्त समोरील रकान्यातील सर्व इंग्रजी अक्षरे पाहा आणि त्यातून पक्ष्यांची नांवे  नावे तयार करा. नाव सापडले की, त्याला बोटाने ओढा. समोरील यादीतील नावे पाहा आणि आणि शोधा चला तर मग डोकं चालवू आणि कोड सोडवू. सोबतची शब्दांची पटी सोयीनुसार कोठे ही …

Puzzle Birds Names Read More »

Cross Word Puzzles

डोकं चालवा कोडं सोडवा ! कोडं क्रमांक -4, विषय- Crosswords इयत्ता – सर्वासाठी उपयुक्त 1) आजचे कोडे हे वेगळे आहे 2 )विचार करुन आडवे 3 शब्द लिहायचे आहेत.3) आपणास जेथे शब्द लिहायचा आहे तेथे अंक दिले आहेत 4) जेथे शब्द भरायचा आहे तेथील अंकाला बोटाने टच करा तुम्हाला हिंट मिळेल त्याप्रमाणे शब्द टाईप करा.5) हिंट …

Cross Word Puzzles Read More »

Puzzle School Wordsडोकं चालवा कोडं सोडवा!

डोकं चालवा कोडं सोडवा ! कोडं क्रमांक -3, विषय- School Words इयत्ता – सर्वासाठी उपयुक्त समोरील रकान्यातील सर्व इंग्रजी अक्षरे पाहा आणि त्यातून School Words नावे तयार करा. नाव सापडले की, त्याला बोटाने ओढा. समोरील यादीतील नावे पाहा आणि आणि शोधा चला तर मग डोकं चालवू आणि कोड सोडवू. सोबतची शब्दांची पटी सोयीनुसार कोठे ही …

Puzzle School Wordsडोकं चालवा कोडं सोडवा! Read More »

Scroll to Top