ssc

Quiz 1 to 100 online Test

जि प सोलापूरचा महत्वाकांशी उपक्रम दशसुत्री-स्पर्धा परिक्षेची तयारी १ ते १०० प्रश्न दि 2 ला प्रश्न पत्रिका 2 दि 3 ला प्रश्न पत्रिका 3 दि4 ला प्रश्न पत्रिका 4 दि5 ला प्रश्न पत्रिका 5 दि 6 ला प्रश्न पत्रिका 6 दि 7 ला प्रश्न पत्रिका 7 दि 8 ला प्रश्न पत्रिका 8 दि 9 ला …

Quiz 1 to 100 online Test Read More »

ssc-३. उपयोजि त इतिहास

दहावी- इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा ३ ssc Subject -History खालील बाजूस Stat Quiz बटन वर क्लिक करा आणि टेस्ट सोडवा. तयारी स्पर्धा परिक्षेची स्मार्ट बनुया चाचणी सोडवूया   ssc-online Test For SSC Students and MPSC, TET exam SSC-Online Test ३. उपयोजि त इतिहास SSC- History BACK प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी Start Quiz वर क्लिक करा   यापूर्वीच्या …

ssc-३. उपयोजि त इतिहास Read More »

ssc-इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा ३

दहावी- इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा ३ ssc Subject -History खालील बाजूस Stat Quiz बटन वर क्लिक करा आणि टेस्ट सोडवा. तयारी स्पर्धा परिक्षेची स्मार्ट बनुया चाचणी सोडवूया   ssc-online Test For SSC Students and MPSC, TET exam SSC-Online Test इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा ३ SSC- History BACK प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी Start Quiz वर क्लिक करा   …

ssc-इतिहासलेखन : भारतीय परंपरा ३ Read More »

७. मानवी वस्ती- ssc Geography Quizzes No 2

खालील बाजूस जावून Start Quiz वर क्लिक करा. प्रश्न आपोआप दिसतील भारतात हवामानातील भिन्न ता, पाण्या चीउपलब्धता, जमि नीचा उतार व सुपीकता यांमुळे वस्त्यां च्याआकृति बंधात विवि धता आढळते. Online Quizzes of SSC Exam Tet,mpsc and other exam this Quiz IMP 10 वी – SSC Test N0 2   Next

७. मानवी वस्ती- ssc Geography

खालील बाजूस जावून Start Quiz वर क्लिक करा. प्रश्न आपोआप दिसतील भारतात हवामानातील भिन्न ता, पाण्या चीउपलब्धता, जमि नीचा उतार व सुपीकता यांमुळे वस्त्यां च्याआकृति बंधात विवि धता आढळते. Online Quizzes of SSC Exam Tet,mpsc and other exam this Quiz IMP 10 वी – SSC Test N0 1   Next

इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा-Quiz 2

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. ssc History चला स्मार्ट बनुया आणि स्पर्धा परीक्षा तयारी करुया. इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा…………..  नेहमीप्रमाणे आज ही आपल्या साठी Quiz Test देत आहेात ज्यांची उत्तरे येत नाहीत त्यांची उत्त्तरे आपणास पाठवलिे जातील   Next Quiz

इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा- History Quizzes No 1

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. ssc History चला स्मार्ट बनुया आणि स्पर्धा परीक्षा तयारी करुया. इतिहासलेखन : पाश्चात्त्य परंपरा…………..  नेहमीप्रमाणे आज ही आपल्या साठी Quiz Test देत आहेात ज्यांची उत्तरे येत नाहीत त्यांची उत्त्तरे आपणास पाठवलिे जातील   Next Quiz

Living organism and life processes ssc quiz

2. सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग-1 Ø सजीव आणि जीवनप्रक्रिय ा Ø सजीव व ऊर्जानिर्मित ीØ काही अन्नघटक व मि ळणारी ऊर्जा Ø पेशी वि भाजन – एक जीवनप्रक्रिय ा 10 Marks Quizzes for SSC exam and Tet Paper No 2 2. सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग-1 Online Quizzes of SSC Exam Tet,mpsc and other exam this Quiz IMP …

Living organism and life processes ssc quiz Read More »

आनुवंशिकता व उत्क्रांती – Heredity and hereditary changes

15 Marks Quizzes for SSC exam and Tet Paper No 2 आनुवंशिकता व आनुवंशिक बदल Ø प्रति लेखन, भाषांतरण व स्थानांतरणØ उत्क्रांती Ø उत्क्रांती पुरावेØ डार् विनचा नैसर्गिक नि वडीचा सि द्धांत Ø लॅमार्कवादØ जाति उद् भव Ø मानवी उत्क्रांती Online Quizzes of SSC Exam Tet,mpsc and other exam this Quiz IMP 10 वी – …

आनुवंशिकता व उत्क्रांती – Heredity and hereditary changes Read More »

लोकसंख्या मानवी वी मानवी वस्ती भूगोल – People and Population India & Brazil

खालील बाजूस जावून Start Quiz वर क्लिक करा. प्रश्न आपोआप दिसतील भारताच्या मुख्य भूमीच्या आग्नेय दि शेस बंगालच्या उपसागरामध्ये अंदमान आणि नि कोबार बेटांचा समूह आहे. याकोणत्याही देशासाठी लोकसंख्या हे एक महत्त्वा चे संसाधन असते. देशाच्या आर्थि क, सामाजि क प्रगतीसाठीलोकसंख्या व ति ची गुणवत्ता हे महत्त्वा चे घटक असतात.भारत व ब्राझील या देशांच्या लोकसंख्येचा …

लोकसंख्या मानवी वी मानवी वस्ती भूगोल – People and Population India & Brazil Read More »

Smart Question Paper 38

तयारी स्पर्धा परिक्षेची जनरल नॉलेज चाचणी प्रश्नमालिका 38 Online General Knowledge5 तयारी स्पर्धा परिक्षेची स्मार्ट बनुया चाचणी सोडवूया   आजची 38 वी प्रश्नपत्रिका आपल्यासाठी…लवकरच रोज नविन Test ट्रिक्स सोबत येणार जनरल नॉलेज चाचणी Gk प्रश्नमालिका 38 BACK प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी Start Quiz वर क्लिक करा   यापूर्वीच्या टेस्ट सोडविण्यासाठी

ssc-Naisargik vanspati ani prani

दहावी- ५ नैसर्गिक वनस्तपी व प्राणी ssc Subject -Geography तयारी स्पर्धा परिक्षेची स्मार्ट बनुया चाचणी सोडवूया   ssc-online Test For SSC Students and MPSC, TET exam SSC-Online Test ५ नैसर्गिक वनस्तपी व प्राणी SSC- Geography BACK प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी Start Quiz वर क्लिक करा   यापूर्वीच्या टेस्ट सोडविण्यासाठी

error: Content is protected !!
Scroll to Top