9  वी अंतर्गत हालचाली- Earth movements

भारताच्या मुख्य भूमीच्या आग्नेय दि शेस बंगालच्या उपसागरामध्ये अंदमान आणि नि कोबार बेटांचा समूह आहे. या
समूहामधील बॅरन बेटावर भारतातील एकमेव जागृत ज्वा लामुखीचे क्षेत्र आहे. हा ज्वा लामुखी गेली कि त्ये क वर्षे सुप्त अवस्थेत
होत ा; परंतु फेब्रुवारी २०१७ पासून या ज्वा लामुखीचा उद्रेक होत आहे.

9  वी अंतर्गत हालचाली

9 वी – 2 -अंतर्गत हालचाली

9 वी - 2 -अंतर्गत हालचाली

Online Quiz

चला स्मार्ट बनुया

9 वी

Bach Quiz

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top