२. पृथ्वीचे फिरणे-पाचवी

आपण पृथ्वीचे फिरणे या पाठात पृथ्वीच्या फिरण्यामुळे कोणकोणते परिणाम होतात हे आपण पाहिले आहे त्यामुळे आपण पृथ्वी वरील होणाऱ्या बदलास हे घटक कारणीभूत आहेत.

5th पृथ्वीचे फिरणे -Environment Science 2

5th पृथ्वीचे फिरणे -Environment Science 2

5th  

Online Quiz

चला स्मार्ट बनुया

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top