eSmartquestions40

GK QUIZ
Follw link for more Quizzes Test

प्रश्नमालिका नं ५७.
नेहमीप्रमाणे आज ही आपल्या साठी Quiz Test देत आहेात ज्यांची उत्तरे येत नाहीत त्यांची उत्त्तरे आपणास पाठवलिे जातील

Video Link For solution

eSmartguruji Youtube Channel

Math Tricks Kut Question- Answer-  कुटप्रश्नाचे उत्त्तर ५ सेंकदात काढा

 
 

#Math Tricks  गणिताच्या चाचणी परीक्षेत एकनाथ ४० गुण मिळाले.सुधीरला मिळालेल्या गुणांत आणखी ४ गुण मिळाले असते तर ते एकनाथच्या दीडपट झाले असते. नामदेवला सुधीरपेक्षा १२ गुण कमी मिळाले. रामच्या निमपटट एकनाथचे गुण आहेत. पण शंकरला रामपेक्षा १० गुण जास्त मिळाले यावरुल खालील १ ते ४ प्रश्नांची उत्तरे दया.

 

ONLINE QUIZ UP TO 50

प्रश्नमालिका ४० पासून पुढे

प्रश्नमालिका ४१ पासून पुढे

आज आपल्या समोर ४० टेस्ट देताना खुपच आनंद होत आहे. आपण दिलेला उदंड प्रतिसाद हेच काम करण्यास प्रेरणा देत आहेत.टेस्ट सोबत लवकरच ट्रीक सुध्दा देत आहे लवकरच मिळतील यापूर्वीच्या टेस्ट हया खालील बटनावर आहेत..
१ ते ४० टेस्ट साठी क्लिक करा

प्रश्नमालिका 1 ते 40 साठी वरील टॅब

error: Content is protected !!
Scroll to Top