3rd Class Padghamvarati Tipari Padali Test

3-पडघमवरती टिपरी पडली

समजून घ्या आणि खाली दिलेले प्रश्न सोडवा मुलोंना काही अडचण आाली तर नक्की काँमेंट करा तुम्हाला मदत केली जाईल.
पडघमवरती टिपरी पडली कविता वाचन करा. गायन करा. कृती करुन नाचा आणि समजून घ्या लॉकडाऊन असल्याने आई-बाबा-मोठा भाऊ यांची मदत घ्या आणि सहज हसत खेळत टेस्ट सोडवा हे मार्क तुम्हाला दिसतात मला कळत नाहीत...

3rd  Class Online Test

 

 

पडघमवरती टिपरी पडली
३ री- विषय- बालभारती

3rd Class Marathi

3rd class Marathi

३री-पडघमवरती टिपरी पडली

३री-पडघमवरती टिपरी पडली

Online Test 

चला स्मार्ट बनुया

३रीभाषा

BACK प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी Start Quiz वर क्लिक करा

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top