NAS वर आधारित सर्व वारंवार पडणारे प्रश्न-उत्त्तरे व संपूर्ण माहिती.

FAQ - NAS 2021 NAS – 2021 शी संबंधित विविध मुद्द्यांवर संदर्भ आणि स्पष्टतेसाठी FAQ ची सचित्र यादी तयार करण्यात आली आहे.

खालीलप्रमाणे 3 विभागांमध्ये विभागले गेले आहे:

श्रेणी A : NAS विहंगावलोकन (SN. 1- 40),

श्रेणी B : NAS मध्ये सहभागी असलेले कार्यकर्ते – भूमिका आणि जबाबदाऱ्या (SN. 41-58)

श्रेणी C : सर्वेक्षण संबंधित प्रश्न (SN. 59-72)

एस.एन. प्रश्नांची उत्तरे

श्रेणी A: NAS विहंगावलोकन (SN. 1 – 40)

1 NAS म्हणजे काय?

NAS म्हणजे नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे. संपूर्ण भारतात आयोजित केलेले हे सर्वात मोठे, देशव्यापी, नमुना आधारित शिक्षण सर्वेक्षण आहे.

2 NAS का आयोजित केले जाते?

जिल्हा, राज्य आणि येथे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्तरांवर संरचित अभिप्राय प्रदान करणे

राष्ट्रीय स्तर. या इनपुट्सचा वापर पॉलिसी प्लॅनिंग आणि शैक्षणिक रचना करण्यासाठी केला जातो

गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि शिक्षणात समानता सुनिश्चित करण्यासाठी हस्तक्षेप.

3 NAS 2021 ची तारीख काय आहे? 12 नोव्हेंबर 2021

4 NAS ही शाळा आयोजित परीक्षा आहे?

NAS ही शाळा-आधारित परीक्षा नाही. हे आयोजित केलेले सिस्टम-स्तरीय मूल्यांकन आहे

वर अभिप्राय प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या राष्ट्रीय प्रतिनिधी नमुन्यावर

आपल्या देशातील शालेय शिक्षण प्रणालीची प्रभावीता

५ NAS सिस्टम लेव्हल फीडबॅक कसा प्रदान करते?

विद्यार्थ्यांना प्रमाणित सर्वेक्षण करून आणि माहिती गोळा करून

संबंधित पार्श्वभूमी व्हेरिएबल्स जसे की शाळेचे वातावरण, अध्यापन प्रक्रिया आणि

विद्यार्थी घर आणि पार्श्वभूमी घटक.

6 NAS  वैयक्तिक, शाळा किंवा विद्यार्थ्यांची गुण सांगते का?

नाही , NAS वैयक्तिक शाळा किंवा विद्यार्थी गुण प्रदान करत नाही. याचा सारांश देतो

जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरी, यासाठी एकक म्हणून जिल्हा

अहवाल देणे

७ कोणतीही शाळा यात सहभागी होऊ शकते.?

नाही, फक्त नमुन्यात निवडलेल्या शाळाच भाग घेऊ शकतात.सर्व माध्यम सर्व व्यवसापन

8 ही परीक्षा कोणत्या इयत्तेसाठी आहेत?

ग्रेड 3, 5, 8 आणि 10

९ NAS- नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे हे कोणते मंत्रालय चालवते?

NAS मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाद्वारे हाती घेण्यात आले आहे

शिक्षण, भारत सरकार

10 MoE अंतर्गत कोणती संस्था NAS 2021 आयोजित करत आहे?

 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE)

11कोणती संस्था रचना करत आहे?

मूल्यांकन फ्रेमवर्क आणि NAS-2021 साठी साधने  राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT)

12 मुख्य अभ्यासक्रम क्षेत्रे कोणती आहेत?

ग्रेड 3 मध्ये मूल्यांकन केले जाईल?

ग्रेड 3 मध्ये तीन प्रमुख अभ्यासक्रम क्षेत्रे आहेत:

भाषा, गणित आणि पर्यावरण अभ्यास

13 मुख्य अभ्यासक्रम क्षेत्रे कोणती आहेत

ग्रेड 5 मध्ये मूल्यांकन केले जाईल?

ग्रेड 5 मध्ये तीन प्रमुख अभ्यासक्रम क्षेत्रे आहेत:

भाषा, गणित आणि पर्यावरण अभ्यास

14 अभ्यासक्रमाचे क्षेत्र कोणते असावेत

ग्रेड 8 मध्ये मूल्यांकन केले?

इयत्ता 8 मध्ये चार अभ्यासक्रम क्षेत्रे आहेत:

भाषा, गणित, विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान,

15 अभ्यासक्रमाचे क्षेत्र कोणते असावेत

ग्रेड 10 मध्ये मूल्यांकन केले?

इयत्ता 10 मध्ये पाच अभ्यासक्रम क्षेत्रे आहेत:

भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आणि इंग्रजी

16 विद्यार्थ्यांचा चाचणी भार किती आहे?

हे एकूण चाचणी पुस्तिका आणि आयटम ज्यांना प्रशासित केले जाईल याचा संदर्भ देते

17 सर्वेक्षण चे पॅरामीटर्स काय आहेत?

NAS ग्रेड विशिष्ट कौशल्यांवर आणि संपूर्ण महत्त्वाच्या शिक्षण परिणामांवर आधारित आहे

मुख्य श्रेणींमध्ये अभ्यासक्रमाचे विषयदिले आहेत

18 NAS 2021 फ्रेमवर्क कसे डिझाइन केलेले?

याची वैधता, विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी NCERT ने काळजीपूर्वक डिझाइन केले आहे

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या व्युत्पन्न उपायांची व्याख्याविदयाच्या संपादणूक पातळीचाविचार केला आहे.

19 इयत्ता 8 आणि 10 साठी मॉड्यूलर मॅट्रिक्स डिझाइन म्हणजे काय

मॉड्यूलर मॅट्रिक्स डिझाइनमध्ये, प्रत्येक विद्यार्थी फक्त 2 विषयांचे संयोजन घेतो. ए

बहु-विषय, मॉड्यूलर मॅट्रिक्स डिझाइन हे अनेक मोठ्या प्रमाणांचे वैशिष्ट्य आहे

मूल्यांकन आणि एक स्थापित उद्योग पद्धती आहे. PISA सारखे मूल्यांकन,

TIMSS, दोन किंवा अधिक विषय असताना मॉड्यूलर डिझाइनचा प्रभावी वापर करा

चाचणी कार्यक्रमांद्वारे संरक्षित.

20 चाचणी पुस्तिका किती आहेत ग्रेड 3 आणि 5 साठी आहे का?

4 चाचणी पुस्तिका (प्रत्येक चाचणी पुस्तिकेत सर्व विषय समाविष्ट आहेत)

21 एकूण किती वस्तू आहेत

ग्रेड 3 मध्ये? ४७

22 एकूण किती वस्तू आहेत

ग्रेड 5 मध्ये? ५३

23 चाचणी पुस्तिका किती आहेत

इयत्ता 8 साठी आहे का? 4 चाचणी पुस्तिका (मॉड्युलर मॅट्रिक्स डिझाइननंतर प्रत्येक चाचणी पुस्तिकेत 2 विषय)

24 एकूण किती वस्तू आहेत

इयत्ता 8 मध्ये? ६०

25 चाचणी पुस्तिका किती आहेत

इयत्ता 10 साठी आहे का? 5 चाचणी पुस्तिका (मॉड्युलर मॅट्रिक्स डिझाइननंतर प्रत्येक चाचणी पुस्तिकेत 2 विषय)

26 एकूण किती questions?

इयत्ता 10 मध्ये? 70

27 मूल्यांकन फ्रेमवर्क आपण कुठे पाहू शकतो?

एनसीईआरटीने तयार केलेल्या असेसमेंट फ्रेमवर्क NAS 2021 ची तांत्रिकवर नोंद आहे.

पीडीएफ फॉर्ममध्ये रिपोर्ट्स टॅब अंतर्गत nas.education.gov.in वर उपलब्ध आहे

२८ मुख्य उद्दिष्टे काय आहेत.

च्या निर्धारणासाठी विचार केला जातो नमुन्याचा आकार?

नमुना आकार निश्चित करण्यासाठी विचारात घेतलेल्या मुख्य उद्दिष्टांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

 • राष्ट्रीय स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे मोजमाप करा

o एकूणच राष्ट्रीय

o लिंगानुसार

o ग्रामीण/शहरी द्वारे

o सामाजिक गटाद्वारे

o शाळा व्यवस्थापनाद्वारे

 • प्रत्येक राज्य स्तरावर विद्यार्थ्याची उपलब्धी मोजा

o एकूणच राज्य

o राज्यातील लिंगानुसार

o राज्यातील ग्रामीण/शहरी द्वारे

o राज्यातील सामाजिक गटाद्वारे

o राज्यातील शाळा व्यवस्थापनाद्वारे

 • प्रत्येक जिल्हा स्तरावर विद्यार्थ्याची उपलब्धी मोजा

29o एकूणच जिल्हा

o जिल्ह्यातील लिंगानुसार

o जिल्ह्यातील ग्रामीण/शहरी द्वारे

o जिल्ह्यातील सामाजिक गटाद्वारे

o जिल्ह्यातील शाळा व्यवस्थापनाद्वारे

च्या नमुना फ्रेम्स आहेत

30 NAS 2021 मध्ये समाविष्ट शाळा नमुना?

State Government schools Frame  2 Government Aided schools Frame  3 Private Unaided recognized schools Frame  4 Central Government schools

३४ चे वितरण कसे होईल चाचणी पुस्तिका कराव्यात साठी निवडलेले विद्यार्थी सर्वेक्षण?

मूल्यमापन पुस्तिका असलेली पॅकेट्स येथे प्रक्रियेनुसार पूर्व-व्यवस्था केली जातील

35 जिल्हे किती असतील

NAS-2021 मध्ये समाविष्ट आहे? 733 जिल्हे (UDISE+ डेटा 2019-20 नुसार)

36 कोणती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत

NAS 2021 मध्ये सर्वेक्षण केले? सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (UTs)

Target Grade Number of Schools

Grade 3- 29,603

Grade 5 -28,656

Grade 8- 46,062

Grade 10- 48,564

38 किती विद्यार्थी असण्याची शक्यता आहे NAS-2021 मध्ये सर्वेक्षण केले जाईल?

38,87,759 विद्यार्थ्यांचे खाली दिलेल्या लक्ष्यानुसार श्रेणीनुसार सर्वेक्षण केले जाईल:

54 निरीक्षक कोण आहेत?

निरीक्षक हे संलग्नित शाळांतील उपमुख्याध्यापक, PGT, TGT आणि PRT शिक्षक आहेत.

त्यांची नियुक्ती आणि पर्यवेक्षण जिल्हास्तरीय समन्वयकांकडून केले जाईल

58 जे मंडळाचे प्रतिनिधी आहेत आणि त्यांची भूमिका काय आहे?

ते मंडळ नियुक्त अधिकारी आहेत (केंद्रातील मंडळाचे / संस्थांचे अधिकारी

CBSE संलग्न नॉन-सॅम्पल शाळांचे सरकार/ मुख्याध्यापक). ते यांना कळवायचे

डीएलसी अंतर्गत सर्वेक्षण पथकाच्या एकूण कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्‍ह्याला वाटप केले आहे आणि

NAS चे निष्पक्ष आचरण सुनिश्चित करणे तसेच सर्वेक्षण सामग्री पोस्टची सुरक्षित हालचाल सुनिश्चित करणे

नियुक्त केलेल्या जागेसाठी एनएएस. त्यांची नियुक्ती NAS सेल, CBSE मुख्यालयाद्वारे केली जाईल

श्रेणी C: सर्वेक्षण साधने आणि प्रशासन पद्धती (SN. 59 – 72)

59 सर्वेक्षण प्रश्नावली कशी   करतात?

याचा अर्थ अचिव्हमेंट टेस्ट बुकलेट आणि पार्श्वभूमी प्रश्नावली

खाली

 • विद्यार्थ्यांची प्रश्नावली (PQ) – नमुना घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी भरली जाईल
 • शिक्षक प्रश्नावली (TQ) – लक्ष्य श्रेणीच्या विषय शिक्षकाने भरली जाईल
 • शालेय प्रश्नावली (SQ) – शाळेचे मुख्याध्यापक / मुख्याध्यापक यांनी भरावे
 • पुस्तिकेत ओएमआर शीट्स टाकल्या
 • फील्ड नोट्स आणि कंट्रोल शीट – FI / निरीक्षक द्वारे भरले जातील

60 प्रश्नावली कधी मिळेल ?

त्याच दिवशी प्रशासित केले जाईल? होय,

62 OMR शीट्स कोणत्या प्रकारच्या असतील NAS 2021 मध्ये वापरता येईल का?

 • नमुना घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी OMRs अचिव्हमेंट चाचणी
 • नमुना घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी PQ साठी OMRs
 • विषय शिक्षकांसाठी TQ साठी OMRs
 • शाळेच्या मुख्याध्यापक / मुख्याध्यापकांसाठी SQ साठी OMRs

63 द्वारे OMR कसे भरले जातील

ग्रेड 3 आणि 5 विद्यार्थी?

फील्डच्या सहाय्याने ग्रेड 3 आणि 5 च्या विद्यार्थ्यांसाठी OMR भरले जातील

तपासक आणि निरीक्षक पावित्र्य राखतात

६७ आम्ही केव्हा आयोजित करणे आवश्यक आहे

मधील विद्यार्थ्यांचे नमुने घेणे नमुना शाळा?

जर ३० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असतील तरच विद्यार्थ्यांचे नमुने घेणे आवश्यक आहे

निवडलेल्या विभागात/वर्गात नोंदणी केली.

69 विद्यार्थी किंवा शिक्षक घेऊ शकतात

सर्वेक्षण साहित्य घर? नाही, विद्यार्थी किंवा शिक्षक कोणतेही सर्वेक्षण साहित्य घरी नेऊ शकत नाहीत

70 कडून कोणती मदत हवी आहे साठी नमुना शाळेचे प्रमुख NAS 2021 चे आयोजन?

 1. सामाजिक अंतराचे पालन करून सर्वेक्षण करण्यासाठी मोठी खोली/हॉल द्या

कोविड नियम (स्वच्छता आणि स्वच्छता इ.)

 1. नमुने आणि सर्वेक्षण प्रशासनासाठी सर्व्हे टीमकडे वर्ग रजिस्टर सादर करा
 2. सर्वेक्षण कक्षात आणि आजूबाजूला शिस्त आणि आवाजमुक्त वातावरण सुनिश्चित करा
 3. ए साठी व्यवस्था करा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top