NAS_Super Sunday Quizzes 5th Class-सुपर संडे परीक्षा 3

NAS- National Achievement survey Based Quizzes for 5th class Marathi Students

NAS वर आधारित यावेळीची प्रश्नपत्रिका देण्यात येत आहे

तुमची सुपर संडे परीक्षा 3 5th class  परीक्षा सराव चाचणी असून आपणास सुंदर असे प्रमाणपत्र तुमच्या मेल आयडीवर पाठवले आहे. बुधवारी निकाल नावासह टॉप 1० मुलांची नांवे जाहीर केले जातील.

2 thoughts on “NAS_Super Sunday Quizzes 5th Class-सुपर संडे परीक्षा 3”

  1. Prasanna Pradeep Chinchanikar

    मी आज Super Sunday Exam 4 5th सोडविली. त्याप्रमाणे मला Certificate किंवा email आला नाही. मग मला माझे गुण कसे कळतील?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top