राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०- MARATHI

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० – NEP 2020
मराठीत आपण हे NEP 2020 हे मराठीत वाचा आणि PDF मध्ये DOWNLOAD करा.

भाग 1. शालेय शिक्षण
 
प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन आणि शिक्षण: अध्ययनाचा गाया
 
पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान: अध्ययनासाठी एक तातडीची आणि आवश्यक पूर्वअट शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी करणे आणि शिक्षण सर्वत्र आणि सगळ्या
 
स्तरांवर पोहोचेल, हे सुनिश्चित करणे
 
शाळांमधील अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशाख: शिकणे हे सर्वांगीण, एकात्मिक, आनंददायक आणि रंजक असले पाहिजे
 
शिक्षक
 
यथायोग्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षणः सर्वांसाठी शिक्षण
 
शाळा संकुल/क्लस्टरच्या माध्यामातून कार्यक्षम संसाधन आणि प्रभावी व्यवस्थापन शालेय शिक्षणासाठी मानक ठरवणे आणि अधिस्वीकृती
 
भाग II उच्च शिक्षण
 
दर्जेदार विद्यापीठे आणि महाविद्यालये भारतातील उच्च शिक्षणव्यवस्थेसाठी नवीन
 
आणि भविष्योन्मुखी दृष्टिकोन संस्थांची पुनर्रचना आणि बळकटीकरण
 
अधिक सर्वांगीण आणि बहुशाखीय शिक्षणाच्या दिशेने
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top