Ph.d Result Solapur University

पुण्यश्लोक आहिल्याबाई होळकर सोलापूर विदयापिठाचा पी.एच.डी. चा रिझल्ट जाहीर

सोलापूर विदयापिठा अंतर्गत विविध विषयांची पी.एच डी करीता परीक्षा घेण्यात आली होती त्या परिक्षेचा निकाल आज घोषित केला असून 2666 परिक्षार्थीचा निकाल लागला आहे.
त्या करिता खालील लिंकवर जावून रिझ्ल्ट पाहू शकता

Download below link

  पेपरचा रिझल्ट घोषित झाला  p.hd पेपरचा Result आहे.

https://su.digitaluniversity.ac/

3 thoughts on “Ph.d Result Solapur University”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top