छत्रपती संभाजी महाराज

छत्रपती संभाजी महाराज quiz

सुचना :- प्रमाणपत्र मराठीत असल्याने कृपया नांव मराठीतच भरावे म्हणजे आपणास मराठीत प्रमाणपत्रावर नाव मिळेल

राजेजयंती २०२३ – छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित प्रश्नमंजूषा सोडवा आणि स्वताचे नांव प्रमाणपत्रावर मिळवा.

राजेजयंती २०२३ – छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित प्रश्नमंजूषा सोडवा आणि स्वताचे नांव प्रमाणपत्रावर मिळवा. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top