6th class

मौर्यकालीन भारत Quiz No2

Daily Quizzes For All Students look at down “Start Quiz” button टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. प्रश्नमालिका Daily one Exam for mpsc and others examsचला स्मार्ट बनुया आणि स्पर्धा परीक्षा तयारी करुया. 6th class History सम्राट दार्युशने कोणते चलन सुरु केले? दारिक टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. …

मौर्यकालीन भारत Quiz No2 Read More »

मौर्यकालीन भारत Quiz No1

Daily Quizzes For All Students look at down “Start Quiz” button टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. प्रश्नमालिका Daily one Exam for mpsc and others examsचला स्मार्ट बनुया आणि स्पर्धा परीक्षा तयारी करुया. 6th class History सम्राट दार्युशने कोणते चलन सुरु केले? दारिक टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा. …

मौर्यकालीन भारत Quiz No1 Read More »

5th आपले घर व पर्यावरण

पाचवी- आपले घर व पर्यावरण या पाठाची आज आपण माहिती घेणार आहेात मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे वाचन करा आणि प्रश्नोंत्तरांचा सराव करा तुम्ही जेवढे वाचन कराल तेवढे तुम्हाला प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल. वाचन करा करा आणि प्रश्नांची माहिती दया

सहावी- History ६.जनपदे व महाजनपदे

सहावी प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह एकुण ४ quiz टेस्ट आहेत ज्यात एकुण ४१ प्रश्न च उत्त्तरे आहेत. मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे वाचन करा आणि प्रश्नोंत्तरांचा सराव करा तुम्ही जेवढे वाचन कराल तेवढे तुम्हाला प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल.पाठ- प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह जनपदेसाधारणपणे इ.स.पू. १००० ते इ.स.पू. ६०० हा कालखंड म्हणजे वैदि कोत्तर कालखंड मानला …

सहावी- History ६.जनपदे व महाजनपदे Read More »

7th Class – History Dharmik Samanvay- धार्मिक समन्वय

सातवी -धार्मिक समन्वय मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे भाषा आणि धर्म यांची विविधता हे भारतीय समाजाचे एक महत्त्वा चे वैशिष् ट्य आहे. या वैशिष्ट्या ची दखल घेऊन भारतीय संवि धानाने सर्व धर्म समभावाचे तत्त्व स्वी कारले आहे. मध्ययुगीन भारतातील समाजजीवनामध्येही या तत्त्वा च्या आधारे धार्मिक समन्वय प्रयत्न झाले होते. या प्रयत्नां पैकी भक्ती चळवळ, शीख …

7th Class – History Dharmik Samanvay- धार्मिक समन्वय Read More »

Marathi Quiz 2

सर्व स्पर्धा परिक्षासाठी मराठी टेस्ट Quizस्कॉलरशिप,टिईटी,पोलीस भरती,इतर स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त मराठी टेस्ट

6th his Quiz No 4

सहावी प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह सहावी प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह एकुण ४ quiz टेस्ट आहेत ज्यात एकुण ४१ प्रश्न च उत्त्तरे आहेत. मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे वाचन करा आणि प्रश्नोंत्तरांचा सराव करा तुम्ही जेवढे वाचन कराल तेवढे तुम्हाला प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल.पाठ- प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह

6th History L5 Quiz Test

सहावी प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह एकुण ४ quiz टेस्ट आहेत ज्यात एकुण ४१ प्रश्न च उत्त्तरे आहेत. मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे वाचन करा आणि प्रश्नोंत्तरांचा सराव करा तुम्ही जेवढे वाचन कराल तेवढे तुम्हाला प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल.पाठ- प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह

History Lesson no 5-प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह

सहावी प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह एकुण ४ quiz टेस्ट आहेत ज्यात एकुण ४१ प्रश्न च उत्त्तरे आहेत. मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे वाचन करा आणि प्रश्नोंत्तरांचा सराव करा तुम्ही जेवढे वाचन कराल तेवढे तुम्हाला प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल.पाठ- प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह

Dharmik pravahv Test No 1- सहावी-प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह

सहावी प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह एकुण ४ quiz टेस्ट आहेत ज्यात एकुण ४१ प्रश्न च उत्त्तरे आहेत. मुलानो तुम्ही पुस्तकातील हे पाठाचे वाचन करा आणि प्रश्नोंत्तरांचा सराव करा तुम्ही जेवढे वाचन कराल तेवढे तुम्हाला प्रश्न सोडवणे सोपे जाईल.पाठ- प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह

error: Content is protected !!
Scroll to Top