Best Government apps

हे महत्वाचे सरकारी ॲप प्रत्येकाच्या मोबाईल मध्ये असलेच पाहिजेत!  आज जग आपल्या बोटावर आहे परंतु आपण त्या बोटांना योग्य दिशा देत नाही. आणि कोणते सरकारी काम निघाले की आपणास बऱ्याच वेळा एखादा कागद मिळवण्यासाठी आपणास हेलपाटे मारावे लागतात आणि एजंटला ही सांभाळावे लागते. त्यासाठी काही महत्वाचे ॲपची आपण माहिती घेणार आहोत.१. SWachh Bhrat App-Track and …

Best Government apps Read More »