kvs selection list 2023

केंद्रीय विदयालय संगठन मार्फत शिक्षक भरती 2023 LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR INTERVIEW UNDER DIRECT RECRUITMENT DRIVE 2022-23 केंद्रीय विदयालय संगठन मार्फत शिक्षक भरतीची परिक्षा घेण्यात आली होती. या मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रावर परीक्षा घेण्यात आली होतीआज ज्या शिक्षकांची नियुक्ती झाली आहे अशा शिक्षकांची एक लिस्टची KVS मार्फत घोषणा करण्यात आली असून त्यामध्ये तुमचे सिलेक्शन …

kvs selection list 2023 Read More »