Puzzle Birds Names

डोकं चालवा कोडं सोडवा ! कोडं क्रमांक -5, विषय- पक्ष्यांची नांवे इयत्ता – सर्वासाठी उपयुक्त समोरील रकान्यातील सर्व इंग्रजी अक्षरे पाहा आणि त्यातून पक्ष्यांची नांवे  नावे तयार करा. नाव सापडले की, त्याला बोटाने ओढा. समोरील यादीतील नावे पाहा आणि आणि शोधा चला तर मग डोकं चालवू आणि कोड सोडवू. सोबतची शब्दांची पटी सोयीनुसार कोठे ही …

Puzzle Birds Names Read More »