वाचन क्षमता विकासावर आधारित टेस्ट पहिली ते पाचवी

वाचन क्षमता विकासावर आधारित टेस्ट पहिली ते पाचवी
सध्या लॉकडाऊन संपले असून मुले शाळेत येत आहेत आणि आपण ही मुलांना वाचन क्षमता विकासासाठी अविरत झटत आहेात..म्हणून रोज एक भाषा विषयावर आधारित टेस्ट मिळेल.

error: Content is protected !!
Scroll to Top