२ री ते ४ थी- भाषा- विरुधार्थी व दार लावून तयार झालेले शब्द Quiz

Daily Quizzes For All Students See down Start Quiz button

टेस्ट सोडविण्यासाठी खालील बाजूस Start Quiz वर क्लिक करा.

विरुधार्थी व दार लावून तयार झालेले शब्द ऑनलाईन टेस्ट आपणास देत आहे हे शब्द आपण सर्वांनी वहीत लिहून आपल शिक्षकांना पाठवावेत. तसेच काही तुम्हाला माहित असलेले शब्द कॉमेंट मध्ये लिहावेत.

आजचा अभ्यास
विरुधार्थी व दार लावून तयार झालेले शब्द ऑनलाईन टेस्ट तयार होणारे शब्द वहीत लिही आणि ते आपल्या शिक्षकांना पाठवा.
10 Quiz For Competitive Exam

   

मराठी – विरुध्दार्थी शब्द ओळखा

मराठी – विरुध्दार्थी शब्द ओळखा

Online QUIZ

चला स्मार्ट बनुया

मराठी – विरुध्दार्थी शब्द ओळखा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top