we read news आम्ही बातमी वाचतो-‍३री

आम्ही बातमी वाचतो या पाठात आपण बातमी मध्ये दिलेली महितीचे आकलन किती झाले वाचलेले किती समजते आणि त्यातून योग्य अर्थ कसा लावायचा विचार कसा करायचा बाबी बातमी वाचल्यावर कळतात का ओळखयचे आहे तसेच विविध शब्दांचे अर्थ, शीर्षक ,या बाबी पाहता येतात का हे आपण शिकलो आहे?

३री-आम्ही बातमी वाचतो- इयत्ता तिसरी

३री-आम्ही बातमी वाचतो- इयत्ता तिसरी

Online Test 

चला स्मार्ट बनुया

३रीभाषा

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top