Young ones of Birds and Animals

पक्षी आणि प्राणी यांची पिल्ले (English)
English GK
Online Test

 
Young ones of Birds and Animals

 

विविध परिक्षेला व इंग्रजीत विषयात सर्वसाधरणपणे इंग्रजीतून प्राणी व त्यांचे पिल्ले बददल बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारला आहे त्यातच TET ला तर हया संदर्भात एक प्रश्न असतोच. म्हणून या प्राण्याचे पिल्ले याबददल आजची टेस्ट नक्की सोडवा आणि उत्त्तर चुकत असेल तर पुन्हा सोडवा कायम लक्षात ठेवा या Exam la एक प्रश्न असतोच

Young ones of Birds and Animals

पक्षी आणि प्राणी यांची पिल्ले (English)

 चाचणी 

पक्षी आणि प्राणी यांची पिल्ले (English)

The Young ones of Bird and Animals

Online Test

 आपली पाण्याची गरज


BACK प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी Start Quiz वर क्लिक करा

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top