who am I ?

Digital Education Games

FLN Pattarn
डिजीटल खेळातून समृध्दी - FLN -डिजीटल खेळातून शिक्षण डिजीटल खेळ नंबर 9
🏹 डिजीटल गेमचे नांव- मी कोण ते ओळखा

कसे सोडवावे आजचा डिजीटल खेळ

 

  • उभे व आडवे शब्द भरण्यासाठी वाक्य वाचून योग्य शब्द विचार भरा.
    उत्तर येत नसेल तर लगेच उत्तरे तपासा पुन्हा प्रयत्न करा. उत्तर येत नसेल तर i हिंट बटनावर जावून माहिती घेवू शकता.
    सर्व शब्द हे इंग्रजीतूनच लिहावे किंवा सोल्युशन वर क्लिक करुन उत्तरे पाहा.उत्तर येत नसेल तर i हिंट बटनावर जावून माहिती घेवू शकता. 

Scroll to Top