जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेवा निवृत्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्ती होणार

पुणे- जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आता सेवा निव़त्त शिक्षकांची कंत्राटी तत्वावर...

Read More
Scroll to Top