Terms & Conditions

अटी व शर्ती

ही वेबसाइट Esmartguruji महाराष्ट्र, भारत यांच्या मालकीची आहे. वेबसाइटसाठी सामग्री आमच्या टीमने (esmartguruji) प्रदान केली आहे आणि या वेबसाइटवर प्रवेश करून, तुम्ही बिनशर्त अटी व शर्तींना कायदेशीररित्या बांधील असल्याचे स्वीकारता. आपण नमूद केलेल्या अटी व शर्तींना सहमत नसल्यास, कृपया वेबसाइटवर प्रवेश करू नका. या वेबसाइटवरील सामग्रीची अचूकता आणि सध्या खात्री करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत; तथापि, कायद्याचे विधान म्हणून त्याचा अर्थ लावला जाऊ नये किंवा कोणत्याही कायदेशीर हेतूंसाठी वापरला जाऊ नये. कोणतीही संदिग्धता किंवा शंका असल्यास, वापरकर्त्यांना संबंधित विभाग(विभाग) आणि/किंवा अन्य स्त्रोत(त्यांशी) सत्यापित/तपासण्याचा आणि योग्य व्यावसायिक सल्ला घेण्याचा सल्ला दिला जातो.

कोणतीही संदिग्धता किंवा शंका असल्यास, वापरकर्त्यांना विभाग आणि/किंवा इतर स्त्रोतांकडून सत्यापित/तपासण्याचा आणि योग्य व्यावसायिक सल्ला घेण्याचा सल्ला दिला जातो. कोणत्याही परिस्थितीत या विभागासह कोणत्याही खर्चासाठी, तोट्यासाठी किंवा नुकसानीसाठी जबाबदार असणार नाही, यासह, मर्यादेशिवाय, अप्रत्यक्ष किंवा परिणामी नुकसान किंवा नुकसान, किंवा डेटाचा वापर किंवा वापरामुळे होणारा कोणताही खर्च, तोटा किंवा नुकसान. किंवा या वेबसाइटच्या वापराच्या संबंधात.

या वेबसाइटवर पोस्ट केलेल्या माहितीमध्ये हायपरटेक्स्ट लिंक्स किंवा गैर-सरकारी/खाजगी संस्थेद्वारे तयार केलेल्या आणि राखलेल्या माहितीसाठी पॉइंटर्स समाविष्ट असू शकतात. Esmartguruji केवळ तुमच्या माहितीसाठी आणि सोयीसाठी या लिंक्स आणि पॉइंटर्स देत आहे.

जेव्हा तुम्ही बाहेरील वेबसाइटची लिंक निवडता, तेव्हा तुम्ही esmartguruji वेबसाइट सोडता आणि बाहेरील वेबसाइटच्या मालक/प्रायोजकांच्या गोपनीयता आणि सुरक्षा धोरणांच्या अधीन आहात. Esmartguruji अशा लिंक केलेल्या पानांच्या उपलब्धतेची हमी देत ​​नाही.

कोणत्याही परिस्थितीत esmartguruji कोणत्याही मर्यादेशिवाय, अप्रत्यक्ष किंवा परिणामी नुकसान किंवा नुकसान किंवा डेटाच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या कोणत्याही खर्च, तोटा किंवा नुकसानासह कोणत्याही खर्चासाठी, तोटा किंवा नुकसानासाठी जबाबदार राहणार नाही. किंवा या वेबसाइटच्या वापराच्या संबंधात. या अटी आणि शर्ती भारतीय कायद्यांनुसार नियंत्रित केल्या जातील आणि त्यांचा अर्थ लावला जाईल. या अटी व शर्तींच्या अंतर्गत उद्भवणारा कोणताही विवाद भारताच्या न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन असेल.

Scroll to Top