• केंद्र प्रमुख भरती पोलीस भरती,इतर सर्व भरतीसाठी उपयुक्त
    चालू घडामोडी,जनरल नॉलेज,विज्ञान,समाजशास्त्र,राज्यशास्त्र,मानसशास्त्र बुध्दीमत्ता इत्यादी प्रकारचे प्रश्न आपणास मिळणार आहोत. तांत्रिक कारणामुळे पाठी मागील बॅकअप मिळत नाही.

प्रश्नसंच तयार करणे चालू आहे बॅक मिळवण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत

Scroll to Top