2nd class Education Videos

मराठी, इंग्रजी,विज्ञान परिसर अभ्यास पाठावर आधारित दर्जदार शैक्षणिक व्हिडीओ आपल्या सेवे साठी खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत खालील व्हिडीओचा वापर करुन वर्गात सराव करु शकता किंवा मोबाईल म्हणून घरचा अभ्यास देवू शकता

इयत्ता पहिलीसाठी महत्वाचे व्हिडीओ अक्षर लेखन कसे करावे

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top