खालील वजाबाकीचे उदाहरणे तोंडी सोडवा.

Digital Education Games

FLN Pattarn
डिजीटल खेळातून समृध्दी - FLN -डिजीटल खेळातून शिक्षण डिजीटल खेळ नंबर 7
🏹 डिजीटल गेमचे नांव-खालील वजाबाकीचे उदाहरणे तोंडी सोडवा.

  • खाली दिलेले वजाबाकीचे उदाहरणे तोंडी सोडवा आणि योग्य पर्यायवर टच करुन उत्तर दया.उत्तरे चेक करा उत्तर बरोबर आले नाही तर पुन्हा प्रयत्न करा. किंवा सोल्युशन वर क्लिक करुन उत्तरे पाहा.

Scroll to Top