तोंडी गुणाकार करा

Digital Education Games

FLN Pattarn
डिजीटल खेळातून समृध्दी - FLN -डिजीटल खेळातून शिक्षण डिजीटल खेळ नंबर 11
🏹 डिजीटल गेमचे नांव-खालील गुणाकार उदाहरणे तोंडी सोडवा.

  • खाली दिलेले गुणाकारचे उदाहरणे तोंडी सोडवा आणि योग्य पर्यायवर टच करुन उत्तर दया.उत्तरे चेक करा उत्तर बरोबर आले नाही तर पुन्हा प्रयत्न करा. किंवा सोल्युशन वर क्लिक करुन उत्तरे पाहा.

वजाबाकीचे उदाहरणे सोडवा

Scroll to Top